Nyheter

Under den här fliken kommer vi framöver att informera fortlöpande om projektet.

April 2018

2018-04-23
Felanmälan & Jour

Förvaltare av Brf Sågcrona är Part Fastighetsförvaltning AB.
Det är Part som hanterar föreningens ekonomiska administration. Deras åtagande omfattar även yttre skötsel, felanmälan och jour.

För felanmälan som inte är av brådskande karaktär görs detta via formulär:
http://www.partforvaltning.se/felanmalan/

Jour kan kontaktas för akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande vardag på tel 035-295 90 80.

2018-04-18
Slutbesiktning Etapp 2

För etapp 2, hus 11-28 har nu följande tider bestämts för slutbesiktning:

Hus 11 – 2018-05-21 – 08:00
Hus 12 – 2018-05-21 – 09:15
Hus 13 – 2018-05-21 – 10:30
Hus 14 – 2018-05-21 – 11:45
Hus 15 – 2018-05-21 – 14:00
Hus 16 – 2018-05-21 – 15:15

Hus 17 – 2018-05-22 – 08:00
Hus 18 – 2018-05-22 – 09:15
Hus 19 – 2018-05-22 – 10:30
Hus 20 – 2018-05-22 – 11:45
Hus 21 – 2018-05-22 – 14:00
Hus 22 – 2018-05-22 – 15:15

Hus 23 – 2018-05-23 – 08:00
Hus 24 – 2018-05-23 – 09:15
Hus 25 – 2018-05-23 – 10:30
Hus 26 – 2018-05-23 – 11:45
Hus 27 – 2018-05-23 – 14:00
Hus 28 – 2018-05-23 – 15:15

Det är av stor vikt att bostadsrättsinnehavaren medverkar vid slutbesiktningen, men inte obligatoriskt. Om man vill påtala en brist eller ett fel eller har synpunkter på om ett utförande är fackmässigt, så är det vid slutbesiktningen man kan göra det, inte efter inflyttningen. Representanter för Brf Sågcrona och BAB är självklart med på samtliga slutbesiktningar och det kan vara ett bra tillfälle att även stämma av praktiska frågor inför inflyttningen.

Mars 2018

2018-03-14
Slutbesiktning Etapp 1

För etapp 1, hus 1-10 har nu följande tider bestämts för slutbesiktning:

Hus 01 – 2018-04-03 – 08:00
Hus 02 – 2018-04-03 – 09:30
Hus 03 – 2018-04-03 – 11:00
Hus 04 – 2018-04-03 – 13:30
Hus 05 – 2018-04-03 – 15:00

Hus 06 – 2018-04-04 – 08:00
Hus 07 – 2018-04-04 – 09:30
Hus 08 – 2018-04-04 – 11:00
Hus 09 – 2018-04-04 – 13:30
Hus 10 – 2018-04-04 – 15:00

Det är av stor vikt att bostadsrättsinnehavaren medverkar vid slutbesiktningen, men inte obligatoriskt. Om man vill påtala en brist eller ett fel eller har synpunkter på om ett utförande är fackmässigt, så är det vid slutbesiktningen man kan göra det, inte efter inflyttningen. Representanter för Brf Sågcrona och BAB är självklart med på samtliga slutbesiktningar och det kan vara ett bra tillfälle att även stämma av praktiska frågor inför inflyttningen.

Februari 2018

2018-02-09
Inflyttning Etapp 2
Året har rivstartat och vi är redan inne en bit i februari och arbetet går vidare med full fart i Brf Sågcrona. Det är en spännande utveckling och nu anar man alltmer hur fint det en dag kommer bli. Vi hoppas att ni som deltog på husvisningen fick erfara detta.
Vi kan nu meddela inflyttning även för etapp 2, hus 11-28 till onsdagen den 30 maj 2018.
Inflyttning för etapp 1, hus 1-10 är som vi aviserat tidigare satt till fredagen den 20 april 2018.

 

Januari 2018

2018-01-03
Visning 30 januari
Innan jul gick vi ut med information gällande visning som kommer att äga rum den 30 januari kl 12-13. Efter önskemål kan vi även hålla visning senare den dagen, kl 16-17. Anmälan för visningen görs till info@brfsagcrona.se
Avslutningsvis förstår vi att ni är nyfikna att besöka området! Det tycker vi absolut ni ska göra, inget är roligare än att se hur ett bostadsområde växer fram. Dock vill vi be er, för allas säkerhet att respektera avspärrningarna och arbetsområdet som entreprenören verkar inom. Det är strikt förbjudet att vistas inom dessa. 

 

December 2017

2017-12-22
God Jul & Gott Nytt År

Julen och ett nytt spännande år närmar sig. Det har varit ett händelserikt år och en intensiv avslutning inför kommande helger. Områdets framfart går planenligt och vår entreprenör BAB ligger bra till i produktionen.

Redan nu kan vi förmedla inflyttningsdag för hus 1-10: fredagen den 20 april 2018. Vi arbetar med att få fram definitivt datum för etapp 2 och hoppas att vi snart kan förmedla detta.

Vi kommer den 30 januari kl. 12-13 hålla visning för er köpare i Brf Sågcrona där vi öppnar 1-2 hus! Anmäl er gärna för visningen till info@brfsagcrona.se

Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

November 2017

2017-11-28
Bilder från arbetsplatsen
2017-11-23
Bilder från arbetsplatsen

 

2017-11-06
Adresser

Nu är adresserna för området klara!

Lancastergatan 28-70

Salviagatan 12-22

Oktober 2017

2017-10-13
Bilder från arbetsplatsen

Lite bilder togs i veckan när vädret visade sig från bästa sidan.

September 2017

2017-09-29
Bilder från arbetsplatsen
2017-09-29
Informationsmöte 27/9

Jättekul att så många kunde delta på informationsmötet hölls den 27 september. Nedan görs en summering av vad som togs upp under mötet.

Slutbesiktning, tider och förfarande
Innan du flyttar in görs en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman. Besiktningsmannens uppgifter är att avgöra huruvida entreprenören har utfört sitt arbete fackmannamässigt och enligt det entreprenadavtal som föreligger mellan bostadsrättsföreningen och entreprenören. Eventuella brister som besiktningsmannen upptäcker åtgärdas utan kostnad. I samband med garantitidens utgång (2 år) genomförs ytterligare en besiktning av en besiktningsman för att se om brister uppkommit under garantitiden, s.k. garantibesiktning. Garantifel som besiktningsmannen anser föreligga avhjälps av entreprenören. Det är av stor vikt att bostadsrättsinnehavaren medverkar vid slutbesiktningen. Skador och skavanker som uppkommer efter besiktningen ersätts inte.

Slutbesiktning
Etapp 1: April 2018
Etapp 2: Maj 2018

Kallelse till slutbesiktning kommer att skickas ut i god tid innan besiktningen hålls.

Upplåtelseavtal, tillträde, slutbetalning och tillval
Upplåtelseavtalet bygger på bostadsrättsföreningens ekonomiska plan. Av Boverket godkända intygsgivare har granskat planen och intygar att planen vilar på tillförlitliga grunder. När Bolagsverket registrerat den ekonomiska planen upprättas ett upplåtelseavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen och du blir medlem i bostadsrättsföreningen.
Tidsmässigt sker detta ca 1 månad innan tillträdet till lägenheten.

I god tid innan upplåtelse sker kommer betalningsinstruktion skickas ut.

Abonnemang
Vatten och avlopp är gemensamt, ni behöver således inte teckna några enskilda avtal beträffande detta. Avfallshantering, el och fiber åvilar däremot den enskilda bostadsrättsinnehavaren. Information och eventuella blanketter kommer skickas ut närmare inflyttning.

Korrigeringar produktionshandlingar
Förråd hus nr 1 och nr 23 helisoleras mht att fastigheternas vattenmätare placeras här.
Sopspaljé på uppfarter breddas för ytterligare ett kärl.
Mindre korrigering väggtjocklekar, finns planritning uppladdad som pdf här på hemsidan.

Övrigt
Styrelsens arbete och representanter – inkom med intresse för kommande styrelsearbete. Den byggande styrelsen sitter ca 3-4 månader efter sista inflyttning och föreningen behöver således en ny styrelse (3-7 ledmöter) bestående av medlemmar. Maila intresse till info@brfsagcrona.se

Kulörer ytterdörrar – Grå dörrar: 1-5, 16-18, Röda dörrar: 6-10, 19-22, 23-28, Vita dörrar: 11-15

Garderober förtydligande – Vi levererar 3 st 60×60 garderober, 1 per sovrum och en till allrum. Man meddelar besked kring montage av garderob + hatthylla under slutbesiktningen.

Augusti 2017

2017-08-31
Preliminära inflyttningstider
Etapp Hus Månad År
1 1 – 10 April 2018
2 11 – 28 Maj 2018

Observera att tiden är preliminär och kan komma att ändras under produktionstiden. Vi återkommer med definitivt datum för inflyttning senast tre månader innan inflyttning.


2017-08-31
Första gjutningen

Idag togs några bilder från arbetsplatsen!


Juni 2017

2017-06-30
Informationsmöte

Den 27 september anordnar vi ett informationsmöte angående projektet på Höganäs Hamnkrog. Det kommer då att finnas representanter på plats från Mariastaden Projekt, Svensk Fastighetsförmedling och byggentreprenören BAB. Vi bjuder på fika.

Adress: Småbåtshamnen 26
Tid: Kl 17.30

Anmälan: Anmäl om du kommer på info@brfsagcrona.se senast 24/9.

Varmt välkomna!


2017-06-28
Bilder från arbetsplatsen

Idag togs några bilder från arbetsplatsen!


2017-06-22
Uppdaterad tillvalslista

Vi har behövt uppdatera tillvalslistan i projektet. Det som ändrats är:

  • Storlek kakel Biarritz Mix, från 5×5 till 10×10
  • Svarta vitvaror borttagna (har utgått)
  • En kontaktperson borttagen.

 

Den nya listan finns att ladda ned under PDF-broschyrer lite längre ned på hemsidan.

Maj 2017

2017-05-29
Visning HTH

Nu har vi spikat visningsdag för Brf Sågcronas kunder i HTH-butiken i Lund, onsdagen den 14 juni kl 17-20, Avtalsvägen 3.

Då kommer personal från HTH och ta emot er. Representant från Mariastaden Projekt kommer också finnas närvarande.


2017-05-22
Första spadtag

Idag togs det första spadtaget för Brf Sågcrona vilket känns väldigt roligt. Läs HD’s artikel från dagen!


2017-05-15
Standard- och tillvalslista

Uppdaterade standard- och tillvalslistor finns nu publicerade på hemsidan.
Följande ändringar är gjorda:

Standardlista
– Kök utförs med takanslutning av gips som spacklas och målas.

Tillvalslista
– Listan är utformad som krysslista.
– Fler köksalternativ.
– Stopptid.


2017-05-10
Första spadtag!

Kom och fira att vi nu sätter igång byggandet av Brf Sågcrona!

När: 22 maj kl 11.30

Varmt välkommen!